Storfjordens Automobil Klubb

Veteranbilklubben for hele Sunnmøre

Bruk dette skjemaet for å melde deg inn i SAK

Personalia
Søknad om medlemskap.

Årskontingent 2014 Kr 400. Husstandsmedlem Kr 100. Ungdomsmedlem (under 18) Kr 100.   Medlemskap tegnet etter 1.sept. 1/2 pris. Husstandsmedlem (Ledsager/Hjemmeboende barn) får ikke egen SAK-post.
Alle kvinnelige medlemmer får automatisk tilgang til JenteHjulet uten ekstra kontingent.
Se for øvrig tilleggsinformasjon ved alle felt nedenfor ved å føre muspeker over ?

Kjøretøy

Det er ikke noe krav at du har noe kjøretøy. Interesse for veterankjøretøy og gammel teknikk er god nok grunn til å være medlem. For å kunne tegne LMK forsikring må du ha vært medlem i en tilsluttet klubb i minst 1 år.


captcha

SAK hjulhuset

Copyright © 2013. All Rights Reserved.